Tokyo (Shimbashi, Shiodome, Yurikamome train, Odaiba), Nov. 2007 - aschulman