Tokyo (Ginza, Marunouchi, Yurakucho), Nov. 2007 - aschulman